Barntandvård

 

Vi arbetar med förebyggande vård som utförs av tandläkare, tandhygienst och tandsköterskor. Vi har även vår "egen" käkkirugi. Vi arbetar både praktiskt och upplysande för att förebygga karies, tandlossningssjukdomar och orala skador.

 

 

Avgiftsfri tandvård 0-21 år

Till och med det år man fyller 21 är tandvården avgiftsfri och bekostas av landstingen. (Vissa landsting har andra regler). Detta innebär att ditt barn garanteras fri tandvård i samband med de rutinundersökningar som bör utföras var 12:e - 24.e månad. I samband med akut omhändertagande har barn och ungdom också avgiftsfri tandvård. Förändring är på gång. Ev. fri tandvård till 23 år.

Kan man välja tandläkare?

Vanligen sköts tandvården av Folktandvårdsklinikerna, men hos vissa landsting kan denna vård även erhållas hos en Privattandläkare, efter utfärdande av en tandvårdsremiss som ger dig möjlighet att gratis välja vårdgivare. Tala med din tandläkare.

Vem undersöker?

Undersökningarna utförs av tandläkare eller tandhygienist. I samband med undersökningen registreras om det är någon avvikelse och om det är något som ska behandlas. Det kan gälla karies, bettavvikelser m.m. Man gör också en bedömning om man ska behandla på en gång eller om man kan avvakta. Vid omfattande eller komplicerade avvikelser kan ditt barn remitteras till specialist.

Be gärna din tandläkare att förklara vad man hittat i samband med undersökningen och hur man skall behandla eller förebygga detta.