Smärtfri bedövning

Från "AJ!" till "OJ!"

Känner du obehag av sprutor hos tandläkaren? Då kan Wand vara det rätta alternativet för dig.
4 av 10 känner obehag av att gå till tandläkaren. Ofta är detta relaterat till en rädsla eller oro för den traditionella bedövningssprutan.

Bedövning med Wand innebär:

  • Ny teknik med bedövningspenna - ingen traditionell spruta.
  • Mer lokal bedövning - bedövar en tand i taget.
  • Ingen bedövning i läppar, tunga och kinder.
  • En behaglig, datorstyrd injektion.
  • Snabbare behandling med färre stick.

Wand - barnens och tandvårdsräddas bästa vän!

Wand innebär en ny bedövningsteknik där handstycket ser ut som en penna med en mycket tunn kanyl. Många sprut- och tandvårdsrädda patienter blir glatt överraskade över hur lätt det går att få denna bedövning och man slipper helt bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder. Sedan 1999 har över 20 000 Wandanvändare över hela världen har tillsammans lagt ca 40 miljoner injektioner.

Vetenskap och studier
Det finns över 50 vetenskapliga artiklar publicerade på Wand och 15 studier i vetenskapligt validerade ”peer reviewed” tidskrifter med ”referees”, dessutom finns det nio randomiserade och dubbelt blint genomförda studier. Även en svensk studie visar på fördelen med Wand.